Přihlásit se k odběru novinek

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto souhlas společnosti FAN BASE, s.r.o., se sídlem Českomoravská 23, 180 00 Praha, organizátora akcí pod hlavičkou STARS in PRAGUE, kde FAN BASE je jako správce osobních údajů, aby ve smyslu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujících právních předpisů údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný a dobrovolný souhlas.

Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti FAN BASE
požadovat po FAN BASE informaci, jaké mnou poskytnuté osobní údaje zpracovává,
požadovat po FAN BASE vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u FAN BASE přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po FAN BASE výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na FAN BASE nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.starsinprague.cz/gdpr.